ChatGPT-språk: fungerer det på andre språk?

Med evnen til å forstå og generere tekst i minst 95 forskjellige språk, kan vi si at ChatGPT kan generere svar på flere språk. ChatGPT har blitt et allsidig og flerspråklig verktøy som kan brukes i ulike applikasjoner. Hemmeligheten bak ChatGPT's flerspråklige evner ligger i transformer-arkitekturen, en dyplæringsmodell som er fintunet for å passe til de unike egenskapene til forskjellige språk.

Dette gjør at ChatGPT kan forstå og generere tekst på en måte som høres naturlig og menneskelignende ut, siden den har blitt eksponert for mange eksempler på setninger på forskjellige språk i løpet av treningprosessen.

Hvilke språk kan Chat GPT svare på?

ChatGPT har blitt finjustert til varierende grad av suksess på flere språk, inkludert:

 • Engelsk
 • Spansk
 • Fransk
 • Tysk
 • Italiensk
 • Portugisisk
 • Nederlandsk
 • Russisk
 • Arabisk
 • Mandarin kinesisk
 • Japansk
 • Svensk
 • Koreansk
 • Tyrkisk
 • Indonesisk
 • Thai
 • Vietnamesisk
 • Bengali
 • Hindi
 • Persisk
 • Urdu
 • Polsk
 • Tsjekkisk
 • Gresk
 • Ukrainsk
 • Ungarsk

Kvaliteten på svarene generert av ChatGPT kan variere på tvers av forskjellige språk, hvor noen språk er mer nøyaktig modellert enn andre. Grad av flytighet som ChatGPT viser på et bestemt språk avhenger av flere faktorer, inkludert tilgjengeligheten av treningdata, kompleksiteten til språket og nivået på finjustering som er utført på språket. Generelt sett er ChatGPT bedre på å modellere språk som har en stor mengde treningsdata, da dette tillater modellen å lære reglene og mønstrene i språket mer effektivt.

For eksempel er det sannsynlig at ChatGPT er mer nøyaktig på engelsk, som er en av hovedspråkene som modellen er trent på og har størst mengde tilgjengelig treningsdata. På samme måte kan ChatGPT ha bedre ytelse på andre mye brukte språk, som spansk, fransk, tysk eller mandarin kinesisk, på grunn av tilgjengeligheten av stor mengde treningsdata på disse språkene.

På den annen side kan ChatGPT slite med nøyaktigheten i språk som har mindre tilgjengelige treningsdata eller har unike og komplekse strukturer. For eksempel kan det ikke yte like bra i språk som bengalsk, urdu eller polsk, som har komplekse skriftsystemer og grammatikkregler som er mindre godt forstått av modellen.

I disse tilfellene kan det være nødvendig med ekstra finjustering eller opplæringsdata for å forbedre nøyaktigheten til ChatGPTs tekstgenerering på disse språkene. Vi hadde en stimulerende samtale med ChatGPT angående dets evne til å generere svar på forskjellige språk. Vår første henvendelse til ChatGPT var "Kan du generere svar på flere språk?" og det ga oss omfattende informasjon om dette emnet.

chatgpt-language.png

I neste oppfordring ba vi ChatGPT om å si hei på 5 språk, noe den gjorde.

chat-gpt-translate.png

Som vist på skjermbildet nedenfor, ba vi ChatGPT om å oversette en koulett fra noen av Shakespeares dikt til flere språk. ChatGPT presteres på en god måte og oversatte kouletten til språk som for eksempel fransk, tysk og spansk med oppløftende nøyaktighet. Dette viser at ChatGPT er i stand til å generere svar på flere språk.

chatgpt-språk-1.png

LES NÅ: Hva er forskjellen mellom ChatGPT og andre språkmodeller?

Hva med programmeringsspråk?

ChatGPT kan også forstå programmering og kodespråk som for eksempel HTML, Python, C, C++, Java, og andre. I tillegg til sin evne til å forstå og generere tekst på flere språk, testet vi også ChatGPT's evne til å generere kode i ulike programmeringsspråk.

Resultatene var imponerende, da modellen kunne generere grunnleggende programmeringskonsepter på en rekke programmeringsspråk. Imidlertid, når programmene ble mer komplekse og krevde analytisk og bredere tenkning, begynte de genererte programmene å ha feil.

Er ChatGPT flerspråklig?

Ja, ChatGPT kan lese og skrive på flere forskjellige språk da den er blitt trent på et stort datasett fra internett.

Kan du bruke ChatGPT på spansk?

Ja, selv den gratis versjonen av ChatGPT kan forstå norsk bokmål.

Tilknyttede Artikler

Vis mer >>