GPT-4: Hvordan skiller den seg fra GPT-3.5?

5a-641af8d642f29-sej-400x400.jpg

GPT-4, den siste versjonen av ChatGPT, OpenAI's språkmodell, er et gjennombrudd innen kunstig intelligens (AI) teknologi som har revolusjonert hvordan vi kommuniserer med maskiner.

ChatGPT's multimodale muligheter gjør det i stand til å behandle tekst, bilder og videoer, og gjør det til et utrolig allsidig verktøy for markedsførere, bedrifter og enkeltpersoner.

Hva er GPT-4?

GPT-4 er 10 ganger mer avansert enn sin forgjenger, GPT-3.5. Denne forbedringen gjør at modellen bedre kan forstå sammenheng og skille nyanser, noe som resulterer i mer nøyaktige og sammenhengende svar.

Videre har GPT-4 en maksimal grense på 32 000 tokens (tilsvarer 25 000 ord), noe som er en betydelig økning fra GPT-3.5's 4000 tokens (tilsvarer 3125 ord).

“Vi brukte 6 måneder på å gjøre GPT-4 tryggere og mer justert. GPT-4 er 82% mindre sannsynlig å svare på forespørsler om uønsket innhold og 40% mer sannsynlig å produsere faktabaserte svar enn GPT-3.5 i våre interne evalueringer.” - OpenAI

GPT-3.5 Vs. GPT-4 – Hva er forskjellen?

GPT-4 tilbyr flere forbedringer i forhold til sin forgjenger, noen av disse inkluderer:

1. Lingvistisk Finesse

Mens GPT-3.5 er ganske dyktig på å generere menneskelignende tekst, har GPT-4 enda større evne til å forstå og generere ulike dialekter og svare på uttrykte følelser i teksten.

For eksempel, kan GPT-4 gjenkjenne og reagere følsomt på en bruker som uttrykker tristhet eller frustrasjon, og gjøre interaksjonen mer personlig og ekte.

skjermbilde-03-19-23-kl-08.28-pm-64177ec2ed104-sej.png

En av de mest imponerende aspektene ved GPT-4 er dens evne til å jobbe med dialekter, som er regionale eller kulturelle variasjoner av et språk.

Dialekter kan være ekstremt utfordrende for språkmodeller å forstå, da de ofte har et unikt vokabular, grammatikk og uttale som kanskje ikke finnes i standardspråket.

Likevel er GPT-4 spesielt designet for å overvinne disse utfordringene og kan nøyaktig generere og tolke tekst på ulike dialekter.

2. Informasjonssyntese

GPT-4 kan svare på komplekse spørsmål ved å syntetisere informasjon fra flere kilder, mens GPT-3.5 kan slite med å koble sammen informasjonen.

For eksempel, når du blir spurt om sammenhengen mellom nedgangen i biepopulasjoner og innvirkningen på globalt jordbruk, kan GPT-4 gi et mer omfattende og nyansert svar med henvisning til ulike studier og kilder.

skjermopptak-03-19-23-klokka-09.00-pm-6417828ff2d73-sej.png

Til forskjell fra sin forgjenger, inkluderer nå GPT-4 en funksjon som lar den sitere kilder korrekt når den genererer tekst.

Nytt AI-drevet verktøysett for innholdsmarkedsføring
Adopter neste generasjons teknologier før dine konkurrenter gjør det. Skap godt optimalisert og målrettet innhold som leverer resultater tre ganger raskere.

Start gratis prøveperiode

ANNONSE

Dette betyr at når modellen genererer innhold, siterer den kildene den har brukt, noe som gjør det enklere for leserne å verifisere nøyaktigheten til informasjonen som presenteres.

3. Kreativitet og sammenheng

Mens GPT-3.5 kan generere kreativt innhold, tar GPT-4 det et steg videre ved å produsere historier, dikt eller essays med forbedret sammenheng og kreativitet.

For eksempel kan GPT-4 produsere en kort historie med en godt utviklet plot og karakterutvikling, mens GPT-3.5 kan slite med å opprettholde konsistens og sammenheng i fortellingen.

skjermbilde-03-19-23-kl-08.38-pm-6417824f941fd-sej.png
skjermopptak-03-19-23-kl-21.00-001-64178297a3a4a-sej.png

4. Kompleks problemløsning

GPT-4 viser en sterk evne til å løse komplekse matematiske og vitenskapelige problemer utover hva GPT-3.5 kan klare.

For eksempel kan GPT-4 løse avanserte beregningsproblemer eller simulere kjemiske reaksjoner mer effektivt enn sin forgjenger.

skjermbilde-03-19-23-kl-09.08-pm-64178454daa84-sej.png
skjermbilde-03-19-23-kl-09.09-pm-6417845b6c430-sej.png

GPT-4 har betydelig forbedret sin evne til å forstå og behandle komplekse matematiske og vitenskapelige konsepter. Dens matematiske ferdigheter inkluderer evnen til å løse komplekse ligninger og utføre ulike matematiske operasjoner som for eksempel kalkulus, algebra og geometri.

Foruten det, er GPT-4 også i stand til å håndtere vitenskapelige emner som fysikk, kjemi, biologi og astronomi.

Dets avanserte prosesseringskraft og språkmodelleringskapasiteter gjør det i stand til å analysere komplekse vitenskapelige tekster og lett gi innsikter og forklaringer.

Som teknologien fortsetter å utvikle seg, er det sannsynlig at GPT-4 vil fortsette å utvide sine evner og bli enda mer dyktig på et bredere spekter av emner og oppgaver.

5. Programmeringskraft

GPT-4s programmeringsmuligheter har tatt sosiale medier med storm med sin evne til å generere kodeutdrag eller feilsøke eksisterende kode mer effektivt enn GPT-3.5, noe som gjør det til en verdifull ressurs for programvareutviklere.

Med hjelp fra GPT-4 kan uker med arbeid kondenseres til noen få timer, noe som gjør det mulig å oppnå ekstraordinære resultater på rekordtid. Du kan teste disse forespørslene:

  • «Skriv kode for å trene X med datasett Y.»
  • «Jeg får denne feilen. Fiks den.»
  • «Forbedre nå ytelsen.»
  • «Pakk det nå inn i et GUI.»

6. Forståelse av bilder og grafikk

Til forskjell fra GPT-3.5, som fokuserer hovedsakelig på tekst, kan GPT-4 analysere og kommentere bilder og grafikk.

For eksempel kan GPT-4 beskrive innholdet i et bilde, identifisere trender i en graf, eller til og med generere bildetekster, noe som gjør det til et kraftig verktøy for utdanning og innholdsproduksjon.

skjermbilde-03-19-23-kl-10.50-pm-641783c315761-sej.png

Forestill deg denne teknologien integrert med Google Analytics eller Matomo. Du kan få høyst nøyaktige analyser for alle dine instrumentpaneler på noen få minutter.

7. Reduksjon av upassende eller fordomsfulle svar

GPT-4 implementerer mekanismer for å minimere uønskede resultater, og derved øke pålitelighet og etisk ansvarlighet.

For eksempel er GPT-4 mindre sannsynlig å generere politisk skjev, krenkende eller skadelig innhold, noe som gjør det til en mer pålitelig AI-partner enn GPT-3.5.

Hvor kan ChatGPT gå videre?

Tross bemerkelsesverdige fremskritt har ChatGPT fortsatt rom for forbedringer:

  • Økt nøytralitet: Øke evnen til å skille sammenhengen og svare tilsvarende.
  • Forståelse av brukeren: Utvikle kapasiteten til å forstå hvem som kommuniserer (hvem, hvor og hvordan).
  • Eksterne integrasjoner: Øke omfanget gjennom web, API og robotintegrasjoner.
  • Langtidshukommelse: Forbedre evnen til å huske tidligere interaksjoner og bruke den kunnskapen i fremtidige samtaler.
  • Reduksjon av hallusinasjoner: Minimere tilfeller der AI-en er overbevist om falsk informasjon.

Mens ChatGPT fortsetter å utvikle seg, er det klar til å revolusjonere markedsføring og AI-drevne kommunikasjoner.

Dens potensielle bruksområder innen innholdsproduksjon, utdanning, kundeservice og mer er omfattende, noe som gjør det til et essensielt verktøy for bedrifter og enkeltpersoner i den digitale tidsalderen.

Flere ressurser:

Tilknyttede Artikler

Vis mer >>