Hva står GPT for i ChatGPT?

Kunstig intelligens har transformert hvordan vi samhandler med datamaskiner og maskiner. ChatGPT er en slik innovasjon som bruker GPT (Generative Pre-trained Transformer) teknologi for å gi svar på brukernes spørsmål. GPT er en viktig komponent i ChatGPT, da det genererer tekst fra datasett og produserer utdata i naturlig språkformat. Denne artikkelen tar sikte på å utforske hva GPT står for i ChatGPT og hvordan det fungerer.

Vi vil også undersøke fordelene og ulempene med GPT, samt dens betydning i kunstig intelligens-verdenen.

Hva står GPT for?

GPT, eller (Generative Pre-trained Transformer), er en språkmodell utviklet av OpenAI som har revolusjonert anvendelser innen behandling av naturlig språk (NLP). Modellens transformerarkitekturblokker brukes til å generere tekst som ser ut til å være skrevet av et menneske, og den kan finjusteres for en rekke NLP-oppgaver. "Forhåndstrening" brukt i GPT refererer til modellens initielle opplæringsprosess der den lærer å forutsi det neste ordet i en passasje. ChatGPT bruker denne teknologien for å gi naturlige og flytende svar til brukere, og dens unike treningmodell, Forsterket Læring fra Menneskelig Feedback (RLHF), hjelper den med å bli mer nøyaktig i å forstå brukernes spørsmål over tid.

GPT transformer er en type språkmodell som brukes i forskjellige anvendelser innen behandling av naturlig språk, inkludert ChatGPT. OpenAI, et AI-firma basert i San Francisco, utviklet ChatGPT og eier også GPT, sammen med andre språkmodeller som GPT-3 og DALL-E 2. Disse verktøyene blir brukt i forskjellige forsknings- og kommersielle anvendelser for å oppnå selskapets grunnleggende misjon.

Utviklingen av GPT

Språkmodellen GPT OpenAI har gjennomgått flere oppgraderinger siden oppstarten, inkludert GPT-1, GPT-2, GPT-3, GPT-3.5 og GPT-4.

  • GPT-1 var en oppgaveagnostisk modell som brukte diskriminerende finjustering og generativ forhåndstrening for å løse en rekke NLP-oppdrag, for eksempel å svare på spørsmål, tekstklassifisering og slutning.
  • GPT-2, med 1,2 milliarder parametere og 6 milliarder nettsider, introduserte en ny retning for tekstdata med sin transformer-baserte arkitektur.
  • GPT-3, med 175 milliarder parametere, la til flere nyttige funksjoner og evner, som å generere fungerende koder, skrive historier og dikt, og lage forretningsnotater.
  • GPT-3.5 er en oppgradert og mer polert versjon av GPT-3.
  • GPT-4, lansert i mars 2023, er multimodal, tar imot tekst- og bildeinndata, og er i stand til å produsere menneskelignende svar.
  • Med hver oppgradering har GPT nådd nye høyder innen AI-feltet, noe som gjør det mer pålitelig, kreativt og effektivt.

Hva er GPT-4?

GPT-4 er den nyeste programvaren til OpenAI i deres serie av språkmodeller. Denne er tilgjengelig for bruk innenfor ChatGPT Plus, ChatGPTs betalte abonnementstjeneste. Bing sin nye søkemotor integrert chatbot er også bygget på fundamentet til GPT-4. Imidlertid er det en bruksbegrensning for denne chatboten, og den er ikke i stand til å svare på bildeinndata.

En av de spennende utviklingene som GPT-4 har gjort i forhold til sine forgjengere er dens evne til å gjøre bildesøk om til tekstbasert resultat, noe som ikke var mulig med GPT-3.5. GPT-4 kan også håndtere større forespørsler og gi lengre svar enn sine forgjengere, spesielt 25 000 ord.

Fremtiden til GPT

Fremtiden til GPT-teknologien ser ganske lovende ut med utgivelsen av GPT-5. Ifølge rykter forventes det at OpenAI vil fullføre AGI-trening av GPT-5 innen utgangen av 2023, og modellen antas å bli lansert globalt snart.

Selv om det ikke finnes noen offisiell uttalelse fra OpenAI om de nye funksjonene, endringene eller forbedringene i GPT-5, kan vi forvente at den vil være mer avansert enn forgjengeren, GPT-4, som allerede er i stand til å analysere bilder, utføre komplekse oppgaver og være kreativ. Utgivelsen av GPT-5 vil utvilsomt merke et betydelig fremskritt i GPT-teknologien.

Hva står GPT for innen AI?

GPT = Generativt forhåndstrening transformator arkitektur.

Hvordan fungerer GPT?

Teknologien bruker et nevralt nettverk som har blitt trent på et stort korpus av data

Tilknyttede Artikler

Vis mer >>